Praktikpavipan

Gymnasieskolan Vipan, i Lund, har yrkesförberedande program och utbildar framtidens yrkesfolk inom Hotell- och turism, Bygg- och anläggning, VVS- och fastighet, El- och energi, Handel- och administration, Vår- och omsorg, Barn- och fritid samt Restaurang- och livsmedel. Skolan har fått medel ur Erasmus+ för att bedriva ett projekt som erbjuder ett åttiotal av våra elever möjligheten att göra en del av den obligatoriska praktiken utomlands. För närvarande har vi elever som gör delar av praktiken på Malta, i Island, Frankrike och Spanien. Eleverna skriver här om sina erfarenheter under praktiken.