ett konstprojekt med datalogiskt tänkande

På Högåsskolan arbetar tre 4:or i bildsalen tillsammans med bildläraren Maria Franzen. Högåsskolan ligger i Knivsta några mil söder om Uppsala. På Låt konsten tala publicerar vi vårt arbete med konstprojektet Låt konsten tala. Låt konsten tala är ett konstprojekt där vi samarbetar med Nationalmuseum i Stockholm. Här på sajten kommer vi presentera hela vår arbetsprocess och elevernas arbeten i projektet. I Läroplanen i bild står det att: Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur där foto, design, konst, arkitektur och miljöer ingår. Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sina förmåga att * kommunicera med bilder för att uttrycka budskap * skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material * undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder * analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner Syftet med Låt konsten tala är att arbeta och presentera konst med hjälp av teknik och programmering. Eleverna får genom bloggen en arena där den kan publicera sin inlärningsprocess och får möjlighet att arbeta mot verkliga mottagare. Uppshovsrätt Genom att publicera och att klassrummet flyttat ut på webben har diskussioner om upphovsrätt och källa blivit en del av vår vardag. Vi som skriver på Låt konsten tala (elever och lärare) har upphovsrätt till allt material. När vi använder bilder och källor till text som inte är våra egna uppges alltid varifrån vi lånat bild eller källa till texter. Vi arbetar under licensen Creative commons. När vi lånar bilder av andra söker vi bilder som är licensierade under Creative commons. Med bloggen lär vi oss: 1. hur man hanterar datorer, iPad och programvaror 2. vad internet ärkällkritik och upphovsrätt 3. netikett 4. synliggöra vårt arbete och arbetsprocesser 5. att arbeta mot verkliga mottagare 6. reflektera över vårt arbete 7. samarbeta med andra 8. vara stolta över vårt arbete i skolan Vår motivering till varför vi ska vinna Webbstjärnans skoltävling. Vi tycker att vi borde vinna Webbstjärnan för att vi genom bloggen visar att vi kan använda IT för att förmedla den glädje och magi som finns i vår bildsal och i elevernas lärande och lärandeprocess. Väl mött Årskurs 4 på Högåsskolan och Maria maria.franzen@edu.knivsta.se