Ängbystjärnan

En klassblogg som har flera funktioner. Klassbloggen ska fungera som en informationsplattform där jag lägger upp sådant som föräldrar och elever kan ha nytta av. Det kan handla om läxor, prov, bra sidor som eleverna kan ha nytta av m.m. På klassbloggen kommer både jag, elever och föräldrar ha möjlighet att skriva kommentarer.