Europeantraditions

Vi är en grupp lärare och elever från Litauen, Norge, Polen, Portugal, Ungern och Sverige. Vi har ett Erasmus+ projekt som går ut på att kartlägga traditioner i våra respektive länder.