Duvbotrean

Här hittar ni treorna på Duvboskolan i Sundbyberg. På denna sajt kommer det att vara en blandning av olika slags media då vi kommer att visa vad vi gör i klassrummet och på fritidshemmet. Duvboskolans treor består av två klasser som tillsammans är ca 50 elever.