xn--stockstter17-lcb.se

Tillsammans med våra 52 elever i förskoleklassen skriver vi, Carina, Maria, Marie och Tina som är mentorer, om vad vi arbetar med samt lägger ut bilder, bildspel och filmer från verksamheten. Syftet med bloggen är dels att använda den för information och dokumentation. Här kan föräldrarna, och andra intresserade, följa vad vi gör och på så sätt bli delaktiga i skolarbetet. Syftet är också att använda den som ett verktyg för att göra eleverna delaktiga i sitt lärande.