Backebo-Blaskan

Backebo-Blaskan är Backeboskolans skoltidningsprojekt, där eleverna i åk 4-6 agerar lokaljournalister under elevens val. Inom elevens val ska eleverna ges möjlighet att själva välja ett eller flera ämnen att fördjupa och bredda sina kunskaper i, genom detta skoltidningsprojekt så kan eleverna själva välja ämne och fördjupningsområde.