Vidgade vyer

Klassen som läsbloggar går första året på ekonomiprogrammet. Syftet är att få eleverna att komma ingång med läsning av skönlitteratur, de ska få möjlighet att lustläsa och i samband med detta, dela med sig av sina läsupplevelser. Bloggen kan därför ses som en inspirationskälla för fortsatt egen läsning, som avkoppling hemma i favoritfåtöljen. Läsning + bloggande har klara kopplingar till kursplanen i svenska för gymnasiet där det bland annat står att eleverna ska: * tränas i att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och kulturer * producera egna texter med utgångspunkt i det lästa. * få kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag * urskilja centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktiva texter För att fördjupa sin läsning kommer eleverna kontinuerligt att få uppgifter att arbeta med i samband med sin läsning; frågeställningar som kan utmana eleverna och öppna upp för nya perspektiv. Bloggande kan också visa på möjligheter, och skapa ett intresse för, att delta i olika digitala nätverk, för kulturella, sociala eller yrkesrelaterade ändamål. Att blogga, skapa egna inlägg och lägga ut information på nätet ger inblick i den roll informationstekniken spelar och de möjligheter den ger i vardagslivet, både hemma och på arbetet. I samband med publicering kan vi dessutom fundera över det faktum att vem som helst egentligen kan vara producent och avsändare på nätet. Vikten av källkritik i alla sammanhang - samt upphovsrätt. I sitt arbete med bloggen får eleverna dessutom tänka extra på sina formuleringar för att göra budskapet tydligt och strukturerat. Grundläggande regler för citat- och referatteknik kommer också in som en naturlig del vid inlägg och kommentarer.