gumaedia

Gumaedia är Gumaeliusskolans plattform där elever på skolans journalistik- och mediaprofil bevakar vad som händer på skolan. Eleverna kommer genom denna plattform att driva en digital skoltidning, skapa olika texttyper med digitala verktyg samt publicera intervjuer, filmer och bilder.