Välkommen till åk 6 på Tingvallaskolan

En blogg för att synliggöra lärande och skapa möjlighet till samarbete med vårdnadshavare. Vi kommer att arbeta tillsammans i klassen, både lärare och elever, för att synliggöra vad vi gör i skolan.