Vi lär i ett sammanhang

Vi har tänkt blogga om arbetet som vi gör tillsammans med eleverna både i klassrummet och på fritidshemmet. Vi ska visa på hur eleverna utvecklas och lär i ett sammanhang för att nå högre måluppfyllelse.