odensala1orna

Syftet med vår klassblogg är att synliggöra lärandet både för oss själva och för andra. Här kommer vi att publicera bilder, filmer och arbeten.