Slöjda mer

Vi är två slöjdlärare som jobbar med slöjd som ett ämne. På slöjden har vi behov av att ha en informationskanal som kan användas i under och efter lektionerna.