789kabbe

Att involvera eleverna i klassbloggen och att möjliggöra föräldrars delaktighet i elevers skolgång. Sidan kommer att uppdateras minst en gång i veckan och eleverna skriver blogginlägg själva.