Vängestjärnorna

Vi ska skapa en klassblogg där vi försöker sammanställa och förmedla det vi lärt oss. Vi kommer att arbeta med tema Sverige och försöka hålla oss till det i våra inlägg. Våra föräldrar får en bra inblick i vårt arbete och ser vad vi arbetar med i skolan. Det främsta syftet med vår blogg är ändå att eleverna ska får arbeta digitalt med både text, bild och film och lära sig hur det fungerar. Genom att publicera får vi naturliga diskussioner kring internet, upphovsrätt, källkritik och hur man uttrycker sig på nätet.