Vängegänget - en klassblogg från 4B

Vi kommer att skapa en klassblogg för att samla det vi lärt oss och visa våra föräldrar och klasskamrater på skolan. Det främsta syftet är att vi ska lära oss hur internet fungerar, hur man publicerar och vad man behöver tänka på kring upphovsrätt. Vi ska också arbeta med vett och etikett på nätet.