vetenskapenochvärldsbilden

Vi är 42 elever i år 4-6. Syftet med bloggen är att skapa förståelse för vår världsbild och de betydande historiska personer, som har upptäckt och uppfunnit saker som har drivit utvecklingen vidare. Fokus på olika källor och kritisk granskning av dessa. Tanken är att sidan ska kunna vara en resurs även för andra elever/lärare då vi arbetar med att tydligt ur olika perspektiv granska källorna.