artisternapåtransten

Hemsidan kommer användas av Transtenskolans elever för att dokumentera och sprida hur det går emd deras arbete kring deras musikskapande i årskurs 9. De kommer blogga här varje vecka för att sedan kunna gå tillbaka och göra en övergripande sammanfattning i slutet på projektet.