Vårt digitala klassrum

Syftet med vår blogg är att ge mening åt våra skolarbeten och tydliggöra vårt lärande för oss själva och alla andra. Bloggen kommer också att vara informativ med exempelvis veckoplaneringar och viktiga datum för föräldrar.