mariedalskriver09c

Jag arbetar som lärare i åk 1-3 och språkutvecklare i Varbergs kommun. Den här bloggen används tillsammans med eleverna i en klass på Mariedalsskolan i Varberg. här ska vi publicera våra egna texter, bilder och filmer. Bloggen kommer att fungera som vår gemensamma arbetsyta. Det blir också en samarbetsyta mot föräldrar och andra intresserade. Bloggen kommer inte innehålla någon direkt information om vad som händer under veckan i klassen. Till detta används vår ordinarie klassblogg.