Lunnevis juveler

Lunneviskolan åk 2. Klasserna Ametisten, Diamanten, och Safiren. Vi vill lära oss att använda bloggen på ett medvetet sätt, som producenter och konsumenter, i vårt dagliga lärande.