älven6

Älvens åk 6 på Sunderbyskolan har som ambition att använda den här webbplatsen till att publicera och synliggöra det som vi håller på med om dagarna. Det kan vara allt från enstaka bilder till längre fördjupande texter.