xn--stockstter09-lcb.se

Syftet är att använda webbplatsen som klassblogg i vår gemensamma klass. Klassen är en år 2 med 50 elever. Vi är tre pedagoger, som vill ha en webbplats för att visa elevernas lärande och vad som sker i klassens vardag. Vi vill utveckla alla elevers digitala kompetens och göra dem till kritiska och kunskapssökande webbanvändare. Klassbloggen är också en informationskanal till våra våra vårdnadshavare. Vi vill även använda vår webbplats till att utveckla oss som pedagoger och i undervisningen med digitala verktyg.