Västra Bergas ettor

Vi är en försteklass som har ett samarbete med en klass på Nya Zeeland. De har en blogg och då det är ett bra sätt att samarbeta vill vi också strata en blogg. Webbstjärnan är perfekt eftersom man kan få hjälp och slipper alla reklam.