entenro2737

Ett projekt om webshop och publicering på nätet. Såväl försäljning som spridande av social entreprenörskap. Ett arbete under ett års tid. jksdjfkasjöklfjasjdföklasdjfjasdölk