Frökenlinasmattegym

Vi är ett härligt gäng 1:or på Noleredskolan i Torslanda. Syftet med denna webbplatsen är att synliggöra lärandet i matematik för oss själva och för våra föräldrar. Vi kommer att jobba mycket med Mindset i vår matematik, för att förhoppningsvis kunna stärka vårt självförtroende i matematik och andra ämnen. Vi hoppas att webbplatsen kommer att vara till hjälp för våra föräldrar som behöver stöttning i hur man kan hjälpa oss hemma i vår matematikutveckling. Detta genom att vi tillsammans i skolan skapar instruktionsfilmer i de olika områdena i matematiken. Ett annat syfte med denna webbplats är att öka vår kunskap om viktiga steg i förståelsen för att ha ett källkritiskt förhållningssätt till det vi möter på nätet. Vi kommer genom projektet att lära oss mycket om upphovsrätt och vett och etikett på nätet. Det finns även en förhoppning från vår lärare att kunna sprida goda idéer och inspiration till andra lärare.Och vår lärare hoppas att vi ska tycka detta arbetssätt med webbstjärnan är väldigt roligt, vilket i sin tur kan medföra att vårt intresse för matematik ökar, vilket kan medföra att vi lyckas väldigt bra med våra framtida matematikmål!