fskstorahoga

Vi i förskoleklass på Stora Högaskolan i Stenungsunds kommun vill börja blogga för att visa vad vi gör på dagarna i skolan. Vi är i början av vår läs och skrivinlärning och tänker att bloggen kan vara ett bra verktyg för att göra detta. Vi tänker att barnen ska fota och skriva själva så mycket det går och även lära sig att tänka på vad man lägger ut på nätet.