eddaskolan3A

Webbplatsen är inriktad mot elever och deras föräldrar för att vi ska kunna visa bättre vår skolarbete,skicka information till alla och underlätta undervisningen genom att använda flippade klassrum ( korta videofilmer med pedagogisk innehåll). På det här sättet kan det blir lättare att vårdnadshavarna tar del av undervisningen och får en bättre inblick i själva processen. På webbplatsen ska vårdnadshavarna kunna läsa veckobrevet, får aktuellt information, få extra material som kan eleverna träna extra hemma visa egna åsikter och meddela något viktigt.