pedagogcarre

Vi är en grupp förstaklassare som går på Mellringeskolan i Örebro. Syftet med webbplatsen är att dokumentera och visa vårt dagliga jobba i klass 1. Vi kommer att jobba med att skriva och fotografera olika saker vi gör.