lovelovetrainofalvik

Vi är 41 elever i år 4-6, på Alviksskolan utanför Luleå, som skapat webbplatsen tillsammans med våra lärare Chanette Nilimaa, Katarina Eriksson och Linda Starenhed. Det är ett storyfication projekt. Fredspristagaren "Malala" ger eleverna möjlighet att följa med på en tågresa runt i Europa. Tågets syfte är att sprida kärlek, vänskap och fred runt om i Europa. Resan rapporteras om på bloggen. Upphovsrätt: Vi publicerar framförallt egen producerat material. Vi ritar, filmar, tar kort.När/om vi använder oss av andra källor erkänner vi dessa i enlighet med gällande regler för upphovsrätt. Vi ser till att alltid hålla den diskussionen i liv. Vi har dessutom arbetat kring olika källor och källkritik och så fort vi ska publicera bilder etc så är vi noga med upphovsrätten. Vi har arbetat kring källor, upphovsrätt etc i klassrummet. Vi har bland natt använt skolverkets material ”Kolla källan” UR´s program ”Är det sant” som utgångspunkt i arbetet.