elevrådet

Att skapa en mötesplats för elevrådets och skolans elever samt synliggöra den demokratiska process som elevrådet bedriver. Vi vill ett aktivt elevråd som har ett tydligt inflytande och delaktighet i skolans verksamhet.