vårhållbarutveckling

Har för avsikt att att skapa en webbplats kopplat till skolarbete. Min årskurs 8 arbetar just nu med tema hållbar utveckling. Vi har för avsikt att skapa en klasstidning. I förstone har vi diskuterat om att skriva klasstidningen med hjälp av Publisher eller Pages. Mitt val har dock istället blivit att publicera detta temanummer i bloggformat med webbstjärnans färdiga tidningsmallar.