sprakresaiskolan

I vårt klassrum är språket i fokus i alla ämnen. Genom att blogga tillsammans vill vi dela med av oss vad vi gör och hur vi jobbar. Att arbeta med bild och text som har en tydlig mottagare blir ytterligare ett sätt att jobba med språk och inlärning för oss.