6-8F

Jag vill att mina elever ska kunna samla information om sina skoldagar tillsammans med oss lärare. Tanken är att bloggen ska innehålla både information, visa upp vad eleverna gör om dagarna, lägga in läxor och visa när det kommer schemabrytande aktiviter, tex idrottsdagar och aktivitetsdagar. Bloggen är tänkt för både föräldrar och elever.