FoodFighters

Vi är 6st gymnasieelever från Johannes Hedberggymnasiet i HElsingborg. Den effekt vi vill uppnå med vårt projekt är att göra folk medvetna om hur kroppen påverkas av olika slags livsstilar i form av kost tillsammans med olika mängd aktiv träning. Det vi vill uppnå är helt enkelt en förståelse kring vad som händer i kroppen, främst de objektiva med mätningar av blodet, men även det psykiska och måendet just nu i form av loggskrivande. Projektet gör vi delvis för vår egna skull utifrån allas intresse för hälsa och livsstil, men även för andra med samma intresse som oss men som står i valet och kvalet om de ska hoppa på livsstilen eller ej.