BushCraftBrothers

Vi är två elever på Johannes Hedberggymnasiet vars gymnasiearbete är att utföra en expedition ute i naturen och genom detta undersöka hur människan adapterar sig i okända habitat. Detta då dagens människor, som grupp, lever i ett habitat fullt av bekvämligheter, som konstant tillgång till mat, vatten och värme. Vi vill därför undersöka hur människan reagerar när hon sätts i ett utmanande habitat utan all lyx konstant serverad. Hur påverkas stressnivåer och allmänt välbefinnande när en överlevnadssituation uppstår där resurser behöver förskaffas självmant? Genom biomimicry, effektivt architekterade vindskydd som även behåller värme, och till en stor del egenskaffande av föda ska vi ut i naturen och försöka överleva i två nätter för att besvara detta.