hermodsonline

Syftet med webbplatsen är att skapa en skoltidning på webben. Vi har provat tidigare att ha skoltidning i pappersform med mindre lyckade resultat. Ungdomarna läser helt enkelt inte papperstidning längre! Det här är ett försök att kunna nå ut till målgruppen. Eleverna kommer att hantera texter och dessa kommer att publiceras kontinuerligt. Samtidigt kommer det att ske marknadsföringskampanjer under terminen för att lyfta fram webbplatsen. Till en början kommer mediaeleverna (åk 3) på skolan att ansvara för innehållet, successivt kommer åk 2 att få börja arbeta med webbplatsen också. Förhoppningen är att det ska skapa ett större elevinflytande och engagemang på skolan.