08e

Synliggöra elevernas texter till riktiga mottagare. De lär sig samtidigt om källkritik och arbetar med läroplanen. Vi kommer att starta i liten skala för att eleverna och lärare ska få lära sig