Thomasso

Syftet är att läsa in läxor samt att lägga upp elevarbeten i so. Det kommer att bidra till ökad information för elever och föräldrar. Persöskolan är 4-6 har 1-1 system med Ipads, eleverna kommer att få bidra med sina arbeten. Jag kommer även att lägga upp pedagogiska planeringar fortlöpande