edbo05

Vi är lärare och elever i år sex på Edboskolan i Trångsund. På vår blogg kan ni hitta elevarbeten, information, dagligt arbete, tips och inspiration. En salig blandning av aktiviteter som vi i årskurs sex gör. Mycket nöje!