Kroppsmagasinet UF

Syftet med UF-företaget är att hjälpa unga tjejer att få en bättre kroppsuppfattning. Det ska göras genom en hemsida samt föreläsningar för tjejer på mellanstadiet. Företaget kommer dessutom att ge ut tidningar som ska delas ut i montern. Tidningen ska vara ett smakprov på det som finns på Kroppsmagasinets hemsida. För att marknadsföra oss kommer företaget nyttja sociala medier, där material från hemsidan även delas. Företaget kommer ha kontakt med skolor för att nå ut till eleverna. UF-företagets medlemmar är Hanna Wall, Ida Lindkvist, Nadja Sirkka och Clara Lundmark. Hemsidan är tillgänglig och lättåtkomlig. Medlemmarna har ingen utbildning inom psykiatrin, dock har Ida, Clara och Nadja deltagit i psykologi-kurser på gymnasiet samt kursen ACT. Ida, Hanna och Nadja har även deltagit i kursen DISA. Vi kommer även att nyttja våra rådgivares kompetens inom respektive fält. Företaget kommer även intervjua folk med expertis inom områden som är relevanta för dess utveckling.