MarvelousMusicians

Vi, 7F, är en härlig musikklass på Oxievångsskolan i Oxie, Malmö. Vi kallar oss Marvelous Musicians eftersom vi kan skapa musik både med instrument och ord. Syftet med vår blogg är att: Öka vår lust att lära genom att sprida vårt skolarbete till fler mottagare. Träna oss i att anpassa vårt språk efter mottagare. Träna oss i att ge och ta respons, dela varandras tankar och bygga viadare på dem.