Fyra 4or

Vi är fyra 4:or på Internationella Skolan i Uppsala som vill ha en gemensam blogg för att öka samhörigheten mellan klasserna samt synliggöra arbeten för varandra. Vi kommer främst att blogga inom ämnena svenska och SO men hoppas att andra lärare får upp ögonen under läsårets gång. Vi behöver bli bättre på källkritik och upphovsrätt och vår lärare är övertygad om att ha en egen blogg är det bästa sättet. Det här blir också ett sätt att få verkliga mottagare till det vi gör i skolan, det ökar motivationen att bli publicerad på nätet.