Fjällbohjältar

Vi är ett arbetslag på mellanstadiet på Fjällboskolan i Östra Göteborg som vill kicka igång med digitaliseringen! Vi är tre kalsser och undervisar som ämneslärare i alla tre. Tanken är att webbplatsen ska öka elevernas känsla av att skolarbetet är viktigt och på riktigt. Att det de gör når ut långt utanför skolans område. Vi läser Skolverkets modul Digitalt berättande på smyghastighet under detta läsår.