Koppers Hälsobyrå

Vi är en F-6 skola i Stenungsunds Kommun som, sedan hösten 2011, arbetar mot Grön Flagg. Vi började med tema ”Närmiljön” och läsåret därpå, 2012/2013, arbetade vi med ”Kretslopp/konsumtion”. I år, 2013/2014, blir temat ”Livsstil och Hälsa”. Med hjälp av Webbstjärnan ska nu Grön Flagg-rådsrepresentanterna, som tillsammans med lärarrepresentanterna inom Grön Flagg byggt den här webbsidan, regelbundet dokumentera vårt arbete under läsåret. Detta ska dels ge information om klassens arbete men också kunna sprida tankar och idéer vidare både till kamrater, anhöriga och andra intresserade. De foton vi lägger ut är tagna av skolans personal och elever och publiceras med gällande regler för upphovsrätt samt med vårdnadstagares samtycke. Våra foton är tagna så att även eventuella elever med skyddad identitet ska känna sig säkra. Det är fritt för alla att använda det material som vi lägger ut här på våra respektive sidor. Skolans Grön Flagg-råd består av en representant från varje klass/grupp. Vårt arbete utgår från den nya Läroplanen Lgr 11 och där står att – ”Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.” Genom det här arbetet vill vi visa att det går att arbeta åldersöverskridande med samma tema och sedan knyta ihop det i en blogg, där alla aktivt kan ta del av varandras tankar och idéer. Med allt detta i åtanke vill vi försöka vinna Webbstjärnans fina pris.