mariaochklassen.se

Välkommen! Här bloggar jag, Maria Jirestedt och mina elever på lågstadiet om vår pedagogiska verksamhet. Vi publicerar vårt skolarbete, vi interagerar med omvärlden och samarbetar på nätet. Vi tycker att det är jätteroligt att blogga, det ger oss energi och motivation! Vi har valt att arbeta medvetet med internet i skolan och tillsammans utvecklar vi kunskaper om internet. Vi både skapar och producerar information på internet och lär oss om internet genom att just använda internet! Vi ser att vår blogg fungerar som en viktig länk mellan hem och skola. Den bidrar även till kollegialt lärande, inte bara på vår skola utan i hela världen. Vi bidrar med idéer, pedagogiskt material, tankar och nya perspektiv för andra lärare att ta del av!