Idag är det The study bay som berättar om sitt bidrag, de är nominerade med en webbplats som hjälper dig med dina studier.

Läs mer »

Idag är det Lässtjärnorna som berättar om sitt bidrag, de är nominerade i tävlingsklassen läs- och bokblogg, med en webbplats kring deras läsning.

Läs mer »

Idag berättar de nominerade eleverna i sportfiskeskolan om sitt arbete i Webbstjärnan 2016.

Läs mer »

Vi fortsätter nedräkningen till prisutdelningen genom att låt de nominerade berätta om sina webbplatser. Idag är det Ideologier som berättar om deras bidrag.

Läs mer »

Bland webbplatserna som är nominerade är det i dag Barnpratarna.se som berättar om deras bidrag.

Läs mer »

Idag är det Exacode som berättar om sitt bidrag, de är nominerade i tävlingsklassen Teknik, med en webbplats kring deras mobilapp.

Läs mer »

I dag är det julenilitteraturen som bloggar om sitt bidrag. De är nominerade i tävlingsklassen årets läs/bokblogg.

Läs mer »

Bland de nominerade i tävlingsklassen entreprenörskap finns webbplatsen fiveprints , som idag gästbloggar hos oss på Webbstjärnan.

Läs mer »

I år kom det in 27 nomineringar till Webbstjärnans lärarpris. Här belönas en lärare som tillsammans med sina elever upptäcker och använder internet för att främja lärande och samarbete. Ett sätt att öka kunskapen om – och förståelsen för – internet och ett eller flera skolämnen.

Läs mer »