Digitala lektioner & fortbildning

lgr-dator_webb-1000

  • Digitala lektioner i digital kompetens
    • På Internetstiftelsens Digitala lektioner finns lektionsmaterial fritt tillgängligt för pedagoger att använda i undervisningen i digital kompetens.
    • Under Fortbildning på Digitala lektioner hittar du information om Internetstiftelsens kostnadsfria utbildning för pedagoger som har i uppdrag att handleda sina kollegor i digital kompetens.