Vad är en domän?

En domän är en del av adressen du skriver in i adressfältet i din webbläsare, domänen tar dig till en plats på internet - exempelvis www.webbstjärnan.se

Domänen måste peka på en plats på internet, en hårddisk eller server som det också kallas. Du kan jämföra en domän med en postadressadress och servern är då huset som står på adressen (och som du hyr av webbhotellet).

Domäner är bokmärken på internet

Platser på internet identifieras av IP-adresser. En IP-adress är en lång nummerserie som är kopplad till en server som kan finnas på ett webbhotell eller vara privat. För att inte behöva skriva in och komma ihåg alla IP-adresser finns domännamn – de kan beskrivas som bokmärken på internet. Domännamn och IP-adresser kopplas ihop genom en katalogtjänst som kallas domännamnssystemet och fortkortas DNS.

Ungefär som att en telefonkatalog översätter namn till telefonnummer, översätter DNS domännamn till IP-adresser. Webbstjärnan.se är alltså Webbstjärnans domän.

Subdomäner

Exempel: http://blogg.webbstjarnan.se

När en url har två ord åtskilda av en punkt (i det här fallet blogg.webbstjarnan) innan toppdomänen kallar man det för en subdomän. Det är alltså en domän som ligger under den riktiga domänen. De kostnadsfria bloggverktyg som erbjuds, exempelvis blogg.se, blogspot.com och wordpress.com är alla uppbyggda av subdomäner och när du registrerar en blogg hos något av dessa verktyg är det en subdomän du får.

Innehållet på en subdomän kan vara helt fristående från den överliggande domänen.

Genom att använda subdomäner kan du genom flera webbhotell (ibland kostnadsfritt) skapa ytterligare hemsidor, och i vissa av fallen (som hos blogg.se) får du reklamen på köpet.

En domän tar dig till en plats på internet, det är adressen du skriver in i adressfältet i din webbläsare för att komma till en webbplats. Exempelvis www.webbstjärnan.se

Platser på internet identifieras av IP-adresser, det är långa nummerserier som är kopplade till servrar på webbhotell eller privata servrar. För att inte behöva skriva in och komma ihåg dessa nummer finns domännamn – de kan beskrivas som bokmärken på internet. Domännamn och IP-adresser kopplas ihop genom en katalogtjänst som kallas domännamnssystemet och fortkortas DNS.

Ungefär som att en telefonkatalog översätter namn till telefonnummer, översätter DNS domännamn till IP-adresser.

Domänen måste peka på en plats på internet, en hårddisk eller server som det också kallas. Du kan jämföra en domän med en adress och servern med huset som står på adressen (och huset hyr du av webbhotellet!).

Med hjälp av en domän behöver du inte skriva in en serie med nummer (IP-adress) utan du skriver in www.webbstjarnan.se