Vad är Internet – och vem bryr sig?

  1. Teknik och sifferkombinationer
  2. Ett träd med grenar
  3. Hur du fraktar en byrå
  4. Ekonomi
  5. Innehåll
  6. Vad är internet – och vem bryr sig?

Teknik och sifferkombinationer

ipv4v6

IP-adresser och domännamn

Ett sätt att beskriva Internet är att det är ett nätverk där att alla enheter som man kan koppla upp mot nätverket kan kommunicera med varandra. För att det ska fungera krävs att alla har gemensamma regler, protokoll, för hur kommunikationen ska ske.

IP-adresser

På 1980-talet utvecklades TCP- och IP-protokollen som standard för hur olika enheter identifierar och kommunicerar med varandra via Internet. Varje uppkopplad enhet får i IP-protokollet en unik nummerserie som sin adress. På 1990-talet utvecklades html och http som gör det möjligt att länka samman webbsidor, och webbläsare som gör det möjligt att klicka runt bland alla befintliga webbsidor. I och med det hade World Wide Web, www, sett dagens ljus.

Varje enhet måste ha en egen IP-adress för att kunna identifiera sig och kommunicera med andra enheter på Internet. I det system som har använts mest hittills, IPv4, består IP-adressen av 32 bitar (ettor och nollor), eller 4 byte (1 byte=8 bit). När Internetanvändningen och antalet enheter som kopplades upp mot nätet ökade explosionsartat under 1990-talet blev det svårt att få IP-adresserna att räcka till så att varje uppkopplad enhet fick ett eget nummer. Därför finns möjligheten att tilldela en enhet en tillfällig IP-adress. En enhet som kopplas upp mot nätet tilldelas en adress, som sedan en annan enhet kan få när den första kopplats ner. Då behöver inte varje enskild mottagare ha en egen IP-adress, utan man kan ”dela” på tillgängliga IP-adresser. Men eftersom Internetanvändandet växer så snabbt, och antalet enheter uppkopplade mot nätet hela tiden ökar, börjar antalet adresser tryta i alla fall. Därför finns en ny version av IP, IPv6, där adresserna består av 128 bitar, vilket gör antalet adresser så stort att det i praktiken aldrig kommer att kunna bli några problem med för få adresser. Övergången från IPv4 till IPv6 sker gradvis, och det är i områden där Internetanvändningen ökar starkt, där många nya enheter behöver IP-adresser samtidigt, som övergången kommer att gå fortast.

Här kan du ladda ner hela handledningen "Vad är Internet - och vem bryr sig?" som PDF

Ladda ner handledningen med övningar

Vad är Internet - och vem bryr sig? from Webbstjarnan |IIS

Creative Commons-licens
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande 3.0 Unported Licens.

Texten: “Vad är Internet - vem bryr sig?” är skriven av Katarina Lycken Rüter för Webbstjärnan 2013. Texten är tillgänglig under Creative Commons-licensen Erkännande. Det innebär att du får fritt använda texten, kopiera, bearbeta och sprida vidare så länge du berättar att Katarina Lycken Rüter är skribenten.

Illustrationerna till “Vad är Internet –vem bryr sig?” är gjorda av Jesper Wallerborg för Webbstjärnan. Illustrationerna är tillgänliga under Creative Commons-licensen Erkännande. Det innebär att att du får fritt använda illustartionerna, kopiera, bearbeta och sprida vidare så länge du berättar att Jesper Wallerborg är tecknaren.

Har du några frågor eller funderingar kring materialet eller hur det kan användas i undervisningen? Tveka inte att kontakta oss på support@webbstjarnan.se eller telefon 08 452 35 06.